Copywriting

Šta je copywriting?

Copywriting je ciljano i svrsishodno pisanje različitih vrsta sadržaja za sve vidove oglašavanja firmi, ustanova, udruženja i pojedinaca. Uključuje pisanje sadržaja za sav materijal koji će biti objavljen na sajtovima, portalima, društvenim mrežama. Isto važi i za materijal koji će se štampati u vidu publikacija, brošura, kataloga, flajera ili postera. Copywriting je neizostavni deo marketinga, njegova srž jer se tiče izbora publike i poruke koja se šalje.

Pored pisanja tekstova, copywriting obuhvata i veoma složen proces strateškog mišljenja, istraživanja i kreiranja vrednosti od misli, emocija i želja ciljne grupe. Copywriter, je vešt posmatrač, slušalac, istraživač, a zatim i kreativac koji ima zadatak da od naizgled običnih svakodnevnih stvari stvori interesantnu priču. I što je klijentima najvažnije – dodatnu vrednost. Da uslugama i proizvodima koje približava publici (ciljnim grupama) doda emocije, poželjnost, i ako je moguće, širi društveni smisao.

Šta sve radi copywriter?

Copywriter je osoba koja se bavi oglašavanjem, marketinškim pisanjem, ali je ujedno i Content Creator – pisac sadržaja sajta. Nema posebne potrebe da se ova dva pojma posebno odvajaju jer su i inače u marketingu tesno vezani.

Copywriter obavlja sledeće radnje:

 • Istražuje temu o kojoj treba da piše
 • Određuje ciljne grupe kojima se obraća
 • Istražuje specifične potrebe i ponašanje ciljnih grupa
 • Pretražuje ključne reči koje će biti neophodne za pisanje teksta
 • Proverava šta radi vaša konkurencija
 • Informiše se o funkcionisanju vaše firme i načinu obraćanja koji ste ustanovili
 • Piše tekstove za kategorije sajta, blogove, odredišne stranice (landing page), opise proizvoda, odgovore na najčešće postavljana pitanja
 • Piše tekstove za objavljivanje na portalima za backlinking (podizanje rejtinga sajta)
 • Piše PR tekstove i izveštaje za medije
 • Sastavlja Newsletter
 • Piše e-knjige na zadatu temu
 • Piše tekstove za brošure i kataloge proizvoda
 • Osmišlja i sastavlja prateći tekst za nagradne igre
 • Lektoriše postojeće tekstove
 • Traži fotografije i grafičke materijale za ilustraciju teksta
 • Traži linkove koje može da doda u tekst da poboljša SEO

Da, većinom je to posao koji se ne vidi kada se čita tekst, ali zahteva prilično vreme. Ukoliko se pisanje obavlja sistematično i ako želite da bude zaista efikasno ne može se očekivati „štancovanje“ tekstova.

Copywriter je timski igrač. Njemu je potrebno proslediti relevantne informacije vezane za SEO, marketinške strategije i planove, kao i materijal za pripremu ukoliko je dostupan.

Pisanje sa jasnim ciljem

Svaki tekst koji napiše copywriter mora da ima jasan cilj i svrhu! Pisanje bez jasnog cilja, obično jer klijent nešto želi da kaže a nema u vidu da li su te informacije njegovim kupcma zaista potrebne, obično je bacanje para. Copywriting je deo šireg marketinškog plana o nastupu na tržištu, u skladu sa izabranim marketinškim strategijama i stoga ne trpi besciljno lutanje.

Šta sve može da bude cilj? Odgovor na ovo pitanje zavisi od marketing menadžera, SEO specijaliste ili vlasnika firme. To može da bude i najčešće jeste podizanje rejtinga sajta i povećanje vidljivosti brenda. Zatim postavljanje pojedinačne reklamne kampanje i povećanje prodaje određenih proizvoda i usluga, informisanje postojećih klijenata o proširivanju proizvodnog asortimana ili usluga, informisanje klijenata o načnu funkcionisanja buduće saradnje…itd.

U zavisnosti od cilja i ciljne grupe copywriter će sastaviti tekst koji će na najbolji i najbrži način ostvariti cilj za koji ste se opredelili.

Kome su potrebne usluge copywritera?

Usluge copywritinga su potrebne svim firmama koje imaju potrebe za online ili offline marketingom. Pisac za web treba svim firamama i pojedincima koji imaju web sajtove, planirani nastup na drušvenim mrežama ili žele da najave javni događaj putem tekstova na web portalima. 

Ukratko usluge copywritera su potrebne:

 • Firmama koje kreiraju svoje web sajtove
 • Firmama koje imaju loše pozicioniran web sajt na pretraživačima
 • Firmama koje žele da obogate svoj sajt putem bloga
 • Firmama koje planiraju reklamne kampanje
 • Firmama koje planiraju plasiranje novog brenda
 • Udruženjima koja žele da promovišu svoj društveni angažman
 • Portalima kojima treba dodatni sadržaj ili uvođenje novih tema
 • Privatnim licima koja se bave slobodnim profesijama (slikari, fotografi, psihoterapeuti, edukatori, arhitekte, advokati)
 • Marketinškim agencijama koje imaju potrebe za outsourcing copywriterima

Stil pisanja

Copywriter se uvek prilagođava stilu koju je već odabrala firma (klijent) za svoj medijski nastup. Svi tekstovi na sajtu treba da budu stilski povezani, da govore o ozbiljnosti firme, ali i svesnom izboru pravca koji firma sledi.

U određenim slučajevima, kada se uvodi nova usluga ili proizvod, nova kampanja može da bude i u sasvim novom stilu. To je ipak potrebno vešto ukomponovati sa prethodnim sadržajima kako bi publika lakše razumela i prihvatila.

Stil pisanja tekstova je uvek stvar dogovora klijenta ili agencije koja ga predstavlja i copywritera.

Njeno visočanstvo ciljna grupa

Jedan od glavnih alata u copywritingu je podela publike na ciljne grupe kojima se obraćamo. Ciljna grupa, sa svojim karakteristikama i potrebama, glavni je orijentir u pisanju i sav trud copywritera je njoj posvećen. Za svaku nišu za koju je pisac zadužen može da nađe nekoliko ciljnih grupa i od njihove podele zavisi i preciznost pisanja.

Copywriter treba da se detaljno upozna sa ciljnom grupom kojoj se obraća, da shvati njene potrebe, želje, nadanja, materijalno stanje i društveni položaj. Što je bolje upozna i pogodi emocije ciljne grupe ljudi komercijalni ili socialni efekat je veći.

SEO Copywriting

Svaki tekst koji se nađe na sajtu firme (ili prvatnom) i portalu treba da bude optimizovan za određene ključne reči. Dakle, neophodno je da se tekstovi pišu planski, da se unapred pretraže i odrede ključne reči za koje je potrebno podizanje rejtinga sajta. Zato tekstovi nikada nisu stvar trenutne inspiracije već primenjivanja znanja o SEO tehnikama pisanja, koje obezbeđuju vidljivost kod pretraživača.

Saradnja između copywritera i SEO eksperta koji održava sajt je više nego poželjna. SEO copywriting jedino može da obezbedi dobre pozicije sajta na pretraživačima. Svaki tekst, pored dela koji je vidljiv na sajtu i namenjen publici, sadrži i deo koji je namenjen SEO ekspertu, odnosno osobi koja postavlja tekst na sajt.

Prevođenje tekstova

Mnoge firme u Srbiji imaju potrebu da svoje poslovanje i ponude predstave na stranim jezicima. Najčešće na engleskom, ali sve češće su u pitanju nemački, francuski i ruski jezk. Usluga prevođenja dostupna je kao dodatna jer se svi tekstovi pišu prvo na srpskom jeziku.

Prilikom pisanja tekstova koji će biti prevođeni na strane jezike mora se voditi računa o specifičnostima ciljnih grupa. Budući da se radi o strancima copywriter ima zadatak da otkrije kako pojedine oblasti funkcionišu u drugoj zemlji i da razume eventualne razlike ciljnih grupa kod nas i u inostranstvu.

Za sva pitanja i naručivanje tekstova pozovite pozovite telefon: +381 64 33 88 113 ili pišite na mejl office@freecopywriters.com.

Više o meni možete naći OVDE.